Изкупуваме всички видове кабели с и без изолация.

Кабели от електрически инсталации – автомобилни, домашни или промишлени. Кабели от компютърни мрежи, компютърни захранвания, стари или изгорели електроуреди и телефонни кабели. Разкомплектоването на електрическите устройства също са част от нашата дейност. Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) се увеличава с всеки изминал ден в световен мащаб. Ето защо нашата фирма е поела инициативата  да третира тези отпадъчни материали с цел повторното им оползотворявяне.

Разполагаме с най-съвременното оборудване за сваляне на изолацията и гранулиране на метала. Така гарантираме за екологично рециклиране без вреда за околната среда.

Плащането става след измерване на кантар. Изкупвателният пункт се намира в кв. Враждебна – Вижте Тук

За повече въпроси свържете се с нас на телефон:

0877 111 404