Изкупуваме автомобили

Изкупуваме скрап
Изкупуваме скрап

Автоскрап

Изкупуваме автоскрап, бяла техника, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, черни и цветни метали. За максимално удобство и улеснение на нашите клиенти, идваме на посочения от вас адрес безплатно. Използваме собствен транспорт за извозването на вашата автоскрап. Веднага, докато сме при вас ви заплащаме парите , издаваме документи за дерегистрация в КАТ и съответните финансови документи. Потърсете ни и се възползвайте от целия пакет услуги!

Разполагаме с модерен център за разкомлектоване и площадка за временно съхранение на изкупената скрап и бяла техника, както и със съвременна рециклираща техника. Прилагаме нови и съвременни екологични и безотпадни технологии, гарантиращи почти пълно рециклиране на събраната скрап. По този начин ние предлагаме много добри условия за услугата и отговорен подход към процеса на рециклирането.

Изкупената от нас скрап преминава през различни етапи на подготовка и обезопасяване, преди да се пристъпи към пълното им разкомплектоване и разпределяне на отделните за рециклиране материали. Първо се отстраняват всички течности от вашите коли. След това се прави оглед дали във вашия автомобил има годни за повторна употреба части и ако има, те се демонтират, почистват, проверяват и приготвят за ново използване. Годните материали се сортират, проверяват и приготвят така, че процеса на тяхното рециклиране да е с най-малки разходи на енергия и време. Малкото останали негодни за рециклиране детайли се събират в отделни контейнери и се транспортират до специални депа.