Коли за скрап

Изкупуваме коли за скрап
Изкупуваме коли за скрап

Коли за скрап

Изкупуваме и рециклираме коли за скрап. Изкупуваме и бяла техника, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, черни и цветни метали. Идваме на посочения от вас адрес безплатно. Предлагаме безплатен за вас транспорт за извозването на вашите автомобили, веднага заплащаме , издаваме документи за дерегистрация в КАТ и съответните финансови документи. Потърсете ни и се възползвайте от целия пакет услуги!

Изкупените от нас коли за скрап преминават през различни етапи на подготовка и обезопасяване, преди да се пристъпи към пълното им разкомплектоване и разпределяне на отделните за рециклиране материали. Първо се отстраняват всички течности от вашите атомобили , след това се прави оглед дали във вашия автомобил има годни за повторна употреба части и ако има, те се демонтират, почистват, проверяват и приготвят за ново използване, а годните материали се сортират, проверяват и приготвят така, че процеса на тяхното рециклиране да е с най-малки разходи на енергия и време. Малкото останали негодни за рециклиране детайли се събират в отделни контейнери и се транспортират до специални депа.

Ето и още една причина да ни предадете вашите непотребни автомобили за скрап.  Нека заедно да направим София по-чист град за живеене, като рецилкираме ценните вторични суравини и унищожим опасните по екологичен начин. И нека не забравяме, че това е дома на нашите деца.

Предайте ни вашите коли за скрап !

Потърсете ни!