Кои сме ние:

Фирма „Румениге-2006“ ЕООД е създадена през 1992 г.,  основен предмет на дейността е свързана с третиране на отпадъци и по-конкретно разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и рециклиране на отпадъците от тях.

Как ние ще Ви помогнем:

Ако Вашият автомобил е завършил жизнения си цикъл, и няма къде да го съхранявате, ние не само ще Ви помогнем, но и ще заплатим изкупуването му.

Ако желаете да бракувате старата си кола, и това да стане бързо, гладко и по възможно най-лесния начин, значи сте попаднали на правилното място.

„Румениге-2006“ ЕООД осъществява дейността си на площадка, разположена в индустриална зона на гр.София, което предоставя възможност за организирана дейност.

Фирмата притежава разрешение да извършва дейност по третиране на отпадъци от Министерство на околната среда и водите, което отговаря на новите изисквания от 2013г.

Площадката е съобразена с изискванията на Министерство на околната среда и водите и РИОСВ гр.София

Осигурено е необходимото технологично оборудване за извършване на разрешената от закона дейност.

    Поискай Оферта!